foto:  ©MrPerezident 

Recente onderzoeken naar B2B e-commerce laten zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering en dat de markt zich nog in een beginfase begeeft. Onderzoeken laten daarnaast een aantal factoren zien van hoe de sector kan profiteren van digitalisatie. In dit blog worden enkele hiervan belicht. Er worden door B2B ondernemers in de onderzoeken 2 concrete voordelen genoemd van B2B e-commerce.

  • Er is sprake van een grotere efficiëntie door e-commerce in te bedden in de huidige bedrijfsprocessen.
  • De aanbieding van producten aan klanten was waardeverhogend door het e-commerce systeem.

 

Waar staat B2B e-commerce nu?

Onderzoek laat zien dat e-commerce voor veel B2B ondernemingen bovenaan de lijst met ‘top investment priorities’ staat. 48% van de onderzochte bedrijven heeft in het afgelopen jaar al in e-commerce geïnvesteerd en 35% geeft aan dit in het komende jaar te willen doen. B2B e-commerce is dus sterk aan het groeien en steeds meer ondernemingen willen op die groei meedrijven.
Naast dat veel B2B ondernemingen de e-commerce markt aan het verkennen zijn en er steeds meer (voorzichtige) stappen richting een compleet e-commerce platform gezet worden, willen ook B2C giganten als Amazon en Ebay de B2B e-commerce markt veroveren.

 

Key insights in 2015

Uit de onderzoeken kunnen een aantal zogenaamde ‘key insights’ gehaald worden.

 

Aantal geïntegreerde b2b webshop omgevingen stijgt.

Er wordt verwacht dat het aantal ondernemingen met digitale en e-commerce platformen de komende 3 jaar zal stijgen hetgeen een logisch gevolg is van digitalisering. Opvallende factor die hier expliciet wordt benoemd is dat het hele e-commerce ecosysteem de komende jaren zal veranderen van ‘simpele’ webshop naar een allesomvattend, complex en begrijpelijk klant engagementplatform’. In meer eenvoudige taal een e-commerce systeem dat geïntegreerd is met de bestaande systemen (ERP, PIM, CRM, etc.).

 

Impact wordt gemerkt.

97% van de onderzochte ondernemingen geeft aan de impact van veranderingen op het gebied van e-commerce op een positieve manier te merken.

 

Stijgende indicatoren over de gehele linie.

Tot slot geven de onderzochte bedrijven aan dat de ‘customer satisfaction’ met 65% is gestegen, de ‘average order value’ met 64% is gestegen en ‘spend-per-customer’ met 47% is toegenomen.

 

Het B2B e-commerce landschap

Een sterk e-commerce platform met realtime ‘information flows’ vormt de basis voor een succesvol e-commerce ecosysteem. Het B2B e-commerce landschap ontwikkeld snel, de ‘rules of competition’ veranderen dus ook hoe hier op ingespeeld dient te worden. Er komen steeds meer, en grotere, spelers op de markt die de regels veranderen door innovatieve webshops/ verkoopkanalen met steeds nieuwe features . Het online succes berust niet meer alleen op innovatieve producten en de merk identiteit maar bijvoorbeeld ook op de functies van het e-commerce platform of de verschillende conversieverhogende technieken.

 

Verder kijken; B2C functionaliteiten in een B2B omgeving

Veel B2B ondernemingen kijken verder dan mogelijkheden die speciaal voor B2B op de markt zijn. Zij kijken ook naar B2C best practices en passen die toe op hun eigen e-commerce platform in de B2B sector.

 

Ook wordt er nagedacht over het engagement proces met de klant. Hoe kan er informatie op maat gegenereerd worden en kan de focus op de end-to-end journey van de klant vergroot worden? Het B2B e-commerce platform moet steeds flexibeler worden en daarmee ook steeds meer waarde toe kunnen voegen aan de onderneming.

 

Conclusie

Er wordt al veel geïnvesteerd in digitalisering van werkprocessen en verkoopprocessen door middel van e-commerce en B2B ondernemingen kunnen niet meer achterblijven. Ook is duidelijk geworden dat B2C giganten de B2B markt willen verkennen. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden voor B2B e-commerce en worden steeds meer e-commerce systemen ingericht met B2B functionaliteiten, zo ook Magento 2. Dat maakt van 2016 hét moment om te gaan investeren in een e-commerce platform.
Experius is specialist op het gebied van B2B e-commerce met uitvoerige kennis over de markt van B2B e-commerce en de kwaliteiten om een succesvolle e-commerce omgeving op te zetten. Experius helpt ondernemingen om processen te automatiseren en begeleidt hen naar een verkoopproces waarin een e-commerce systeem een onmisbare rol speelt. Het Magento B2B e-commerce platform van Experius speelt in op de digitalisering en groeit mee met de ontwikkelingen in de markt.