Leestijd: [est_time]
Door: Evelien Veenman, CHO bij Experius

Op 23 januari was Experius, zoals in ons eerdere blog te lezen is, aanwezig bij de uitreiking van de awards voor de NRC Carrière Helden 2016/2017. Voorafgaand aan de uitreiking gaf prof. Lidewey van der Sluis een interessante presentatie over het thema 'van waarde zijn voor een organisatie'. 

Zoals het een goed econome betaamt wordt 'van waarde zijn voor een organisatie' gedefinieerd als: "het positieve verschil tussen de waarde die een medewerker levert voor de organisatie en de kosten van de medewerker voor de organisatie". Wanneer het gaat om talent en talentontwikkeling dan is het belangrijk om te realiseren dat het bovenal gaat om talent zijn. En dat het zijn van een talent de subjectieve waarde is die de organisatie bepaald. Het is dus altijd aan een ánder om te bepalen of iemand talent heeft. Wat in het kader van talentontwikkeling dan belangrijk is, is dat het heel duidelijk moet zijn hoe de medewerker van waarde kan zijn. Wat moet de medewerker doen om het goed te doen? Het antwoord op díe vraag zo stelt van der Sluis dát is talentmanagement.

 

Het enige dat talent nodig heeft is zuurstof, zo stelt van der Sluis.  Zij stelt dat talentontwikkeling in organisaties met brand vergeleken kan worden als het gaat om de ingrediënten. Voor het ontstaan (én aanblijven) van een brand zijn een drietal zaken nodig: Brandstof, een warmtebron en zuurstof. De koppeling van deze 3 onderdelen naar de organisatie is vervolgens:

  • Brandstof; dit zijn de kwaliteiten van een medewerker ofwel wat de medewerker kan. Aan de ene kant zijn deze aangeboren (de talenten) en aan de andere kant zijn ze door het leven en de carrière heen ontwikkeld.
  • Warmtebron; dit is de mentaliteit van de medewerker ofwel wat de medewerker wíl. Ook deze zijn deels aangeboren (het karakter) en deels door ervaringen opgebouwd (volgens onderzoek zijn de eerste 14 levensjaren van een mens hierin leidend)
  • Zuurstof; dit is de context waarbinnen de medewerker zich begeeft. Mensen moeten 'het in je zien' zo stelt van der Sluis. Die context is met een eenvoudig ezelsbruggetje 'AIR3' te onthouden. De betekenis is:
    • Aandacht; voor de medewerker
    • Inspiratie; duidelijkheid over de visie van de organisatie
    • Ruimte, Resultaatgebieden, Richting; duidelijke richting krijgen van de organisatie over de belangrijkste resultaatgebieden en vervolgens de ruimte krijgen om deze met inzet van de brandstof én de warmtebron invulling te geven.

 

Experius en AIR3

Binnen Experius handhaven wij het ooit door Jack Welsh benoemde credo 'hire for attitude, train for skills'. Ofwel het gaat binnen Experius in eerste instantie om de warmtebron, de passie. Vervolgens bepalen wij hoeveel brandstof de persoon reeds heeft en waar nog groei mogelijk is. Die groei, dát is de zuurstof en daarmee de context of het leerklimaat welke wij als Experius positief kunnen beïnvloeden. Op dat laatste punt hebben wij ook dit jaar weer inspiratie opgedaan. Met dank aan van der Sluis kunnen wij onze Great Place to Work nog verder ontwikkelen.

Mail marketing@experius.nl

Phone 030-8200238